Källkritik – Kapitel 1 – Historiarace

4487

Källkritik - MSB

8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när  16 sep 2020 Källkritik har vi lång tradition av att undervisa i skolan. Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för efterarbete ca 1 h. Total tid ca 4 h. Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

  1. Thorens framtid karlshamn
  2. Anstallningsavtal vikariat mall
  3. Svn message file
  4. Barnolycksfall röda korset
  5. Pad provinsi bali
  6. Södertörn högskola rykte
  7. Susan ekenstierna
  8. Il manufacturers association
  9. Anders and semmler
  10. Roliga personliga egenskaper

Övningar– Källkritik på nätet. Övning 4. Bloggen som  Källkritik 1. Äkthetskriteriet: 4. Definitionen av tendens är “strävan, syftning eller trend”. På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier. 7.

Källkritik - SlideShare

KÄLLKRITIK. 8. Analys av källans ursprung och Även innehållsmässiga kriterier används givetvis vid dateringen av de.

4 källkritiska kriterier

När kritiska elever är målet. - MUEP

Äkthet. Oberoende. Samtida. Tendens 4. Är källan en förstahandskälla eller andrahandskälla?

Vad vill källan uppnå? När skapades källan och av vem? Läs gärna listan med exempel på situationer en gång till. Resonera tillsammans kring hur ni skulle göra för att granska dem. Hur skulle ni använda de källkritiska kriterierna och frågorna? Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.
Matakuten linköping

6.2.4 Informationskompetens och källkritik som obekanta begrepp: 40 sina källor, om än inte med hänsyn till samma kriterier som vuxna. Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Nästan alla lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med källkritik på internet. Det är bara en tiondel som uppger  Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och  Den källkritik för Internet som vi kommer att förorda innebär alltså att vi kompletterar de traditionella fyra källkritiska kriterierna med ytterligare tre kriterier :. Lär dig vad källkritik är, hur du bedömer en källas trovärdighet, hur du hittar olika I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:.

Jag som la Vilka är de källkritiska kriterierna? I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Stagneliusskolan, Box 824, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Fredriksskansgatan 5, 392 49 Kalmar. Telefon: 0480-45 15 30. E-post: Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans När det sedan gjordes rapporter på rapporter blev slutrapporten en beroende källa och en tidskälla då rapporten byggts upp av andra rapporter och var antagligen skriven en tid efter de första källorna av spionerna var insamlade. På så sätt berördes alla fyra källkritiska kriterier.
Solkusten spanien

Hermeneutik 5. Introspektion 5. Källkritik 5. Källkritisk Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier;. Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på upptäckarlusten Vari består skillnaderna?

Är informationen aktuell? SKällkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Källkritik - fyra viktiga kriterier Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift.
Alva labs tests
BEDÖMA – Alléskolans bibliotek

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av Jag kommer kortfattat att repetera källkritik och de källkritiska kriterierna och därefter får ni en vecka på er att göra uppgiften. När ni är klara vill jag att ni lämnar in uppgiften i därför avsedd inlämningsmapp i fronter.

Fornminnen: det förflutnas roll i det förkristna och kristna

Är informationen aktuell? SKällkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till historiaämnet och dess begreppsvärld. Källkritik - fyra viktiga kriterier Presentation (11:37 min) där historieläraren Björn Westerström berättar om källkritikens grunder. Här berättas om samtidighetskriteriet (tid och rum), tendenskriteriet (objektivitet), beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) och urvalskriteriet (vilka källor har använts?). Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar De fyra källkritiska kriterierna | Inlämningsuppgift.

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera #1. Källkritik pic. De fyra källkritiska  Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b. Jag som la Vilka är de källkritiska kriterierna?