Kontoplan – Wikipedia

7921

Händelser och datum att hålla koll på 2020 för ditt företags

Friskvård bokförs på konto 7699 (Övriga personalkostnader). I exemplet nedan har en anställd laddat upp ett underlag för gymkort som utlägg . Den anställde har 2 000 kr i friskvårdsbidrag och har skrivit in denna totalsumman på utlägget. 6% moms på 2 000 kr blir 113,21 och vi skriver manuellt in denna summan i bokföringsmallen. Matkuponger som ges ut till anställda är en personalkostnad och då kan man bokföra den här kostnaden inklusive moms som övriga personalkostnader på exempelvis konto 7692 "Matkuponger". Momsen är dock inte avdragsgill som ingående moms eftersom det är en förmån, eventuell moms skall bokföras som en kostnad.

  1. Nordic police and customs cooperation
  2. E fakturering
  3. Arcam ab
  4. Sverigedemokraternas valmanifest 2021

Klass 7, Personalkostnader 1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar. 26 jan. 2021 — All redovisning av personalkostnader följer ESV:s anvisningar och (LKP), kontoplan samt övriga dokument som ekonomiavdelningen ansvarar för. För att förenkla bokföringen av LKP, exempelvis vid användning av mall  3 juni 2015 — Konto. Debet. Kredit. 1930 Bank.

Avdrag - Företagande.se

Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut.

Övriga personalkostnader bokföring

76 Övriga personalkostnader - iRedovisning.SE

3. Förord . Den här handledningen ska ge svar på redovisningsfrågor som ni på myndig-heterna har om personalkostnader. Ekonomistyrningsverket vill även beskriva vilka konteringar som sker automatiskt i samband med lönekörningar i de flesta redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader Övriga personalkostnader Här bokförs bland annat kursavgifter, personalrepresentation (extern och intern), utbildningsbidrag, friskvård, kurser och konferenser, rehabilitering, kostnad för terminalglasögon, företagshälsovård, läkemedelsersättning och övriga personalkostnader. Bokföring av personalkostnader. Facebook Twitter LinkedIn. av Redaktionen i Bokföring Wiki 2014-06-23 08:23 0 kommentarer Tar 7 minuter att läsa.

Läs mer i avsnittet  ingen moms i något av fallen frågan är vad det egentligen är ddu ska bokföra. är det inte 7621 som är rätt konto utan ex 7690, övriga personalkostnader och​  Personalkostnader. Löpande bokföring.
Köpa minigrävare kina

Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal. Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Personalkostnader klassificeras som löner, kostnadsersättningar, förmåner, pensionskostnader, sociala avgifter och övriga personalkostnader. Kontogrupp 70  23 juli 2009 — 7600, Övriga personalkostnader (gruppkonto). 7610, Utbildning. 7620, Sjuk- och hälsovård, 7621, Sjuk- och hälsovård, avdragsgill. 7622, Sjuk-  Vi ger dig tips på hur du väljer rätt bokföringskonto när du ska bokföra. inköp av fika, det vill säga övriga personalkostnader som bokförs på konto 7690 Övriga  5 nov.

Resultat före avskrivningar. Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa … Lönebidraget skall bokföras så att personalkostnaderna minskar genom att man krediterar kostnadskonton för lön. Man brukar bokföra lönebidrag i kontogrupp 76. Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Bokföra lönebidrag, Skattekontot, Exempel: Lönebidrag på 10 000 SEK har tillgodoförts företagets skattekonto. 1630 Skattekonto; Debet; 10 000 BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Debitera sedan kontot för övriga personalkostnader, 7690. Sen tillkommer en extra ”knorr”: de som såg matchen skall förmånsbeskattas med gällande marinadspris. Det beloppet skall tas med i kommande lönekörning och redovisas på rad 51 (avgiftspliktiga förmåner) i nästföljande månads arbetsgivardeklaration.
Vilka fonder gar bast

14 jan. 2021 — BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och 7690​, Övriga personalkostnader, 7691, Personalrekrytering. Bokföring 2 – periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut. 5100 Övriga som redan har grunderna i bokföring men som vill utveckla sina kunskaper. Klapparna till personalen är ju avdragsgill upp till 400kr inkl moms. Men vad bokförs detta som? Övriga personalkostnader, 7690?

Kontogrupp 76 - Övriga personalkostnader Bokföra lönebidrag, Skattekontot, Exempel: Lönebidrag på 10 000 SEK har tillgodoförts företagets skattekonto. 1630 Skattekonto; Debet; 10 000 BAS-konton: 76 Övriga personalkostnader 7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto) 7610 Utbildning 7620 Sjuk- och hälsovård 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 7623 Sjukvårdsförsäkring, ej avdragsgill 7630 Personalrepresentation 7631 Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill 7650 Sjuklöneförsäkring 50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Debitera sedan kontot för övriga personalkostnader, 7690. Sen tillkommer en extra ”knorr”: de som såg matchen skall förmånsbeskattas med gällande marinadspris.
Askersunds kommun corona


Vad är Friskvårdsbidrag? Din Bokföring

2019 — Övriga personalkostnader minskar med 17 mnkr på grund av tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade  29 juni 2020 — räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. förnödenheter, Övriga externa kostnader och Personalkostnader. Utanför anvisningens tillämpningsområde står däremot övriga bokföringsskyldiga vilkas verksamhet baserar sig på besittning av en fastighet.

bokföringskonto – Redovisningsbyrå Anjawe

2019 — Övriga personalkostnader minskar med 17 mnkr på grund av tidsförskjutna rekryteringar, sjukskrivningar, föräldraledigheter och oplanerade  29 juni 2020 — räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut. förnödenheter, Övriga externa kostnader och Personalkostnader.

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar. 7710: Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar: 7720: Nedskrivningar av byggnader och mark: 7730: Nedskrivningar av maskiner och inventarier: 7740: Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar: 7760: Personalkostnader som kan återkrävas av arbetsgivaren genom refusion, subvention, Dock kvarstår alla övriga krav för att löneutgiften ska godkännas som stödberättigande, så som bokföring … Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar) 8210: Utdelning på andelar i andra företag: 8212: Utdelningar, övriga företag: 8216: Insatsemission, övriga företag: 8220: Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag: 8221 Kontogrupp 41-49 Personalkostnader..13 41 Löner, arvoden och övriga ersättningar..13 76 Övriga personalkostnader. 77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar.